Huzursuz Bacak Sendromu

huzursuz-bacak-sendromu-oykusu-1-dr-emel-gokmen.jpg

Uyku bozuklukları davranış bozukluklarından kabul edilir ve DSM-V’te Uyku-Uyanıklık Bozuklukları başlığı altında tanımlanır. Uyku bozukluklarını üç alt başlığa ayırabiliriz. Bunlar;

  • İnsomnia Bozukluğu
  • Narkolepsi
  • Parasomniler

En bilinen uyku bozukluğu insomniadır. Günümüz uygar toplumunda sık görülen, popüler nöro-psikolojik bir rahatsızlıktır. Özetlenirse uyuyamama bozukluğudur. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu uyku çeşitli nedenlerle gerçekleşmez bu yüzden kişi kendini gündüz yorgun, bitkin ve uykulu hisseder. Hatta sık sık gündüzleri uyuklar.

Huzursuz bacak sendromu (Restless Legs)  DSM-V’te uyku bozuklukları arasındadır. Uyku bozukluğu olan hastada dinlenme sırasında (yatma, oturma, uzanma) görülür. Adını bacakta oluşan karıncalanma, ağrı gibi huzursuz belirtilerden alır. HBS kronikleşmiş bir nörolojik rahatsızlıktır.

HBS toplumda %3 ile %10’u arasında bir kitleyi etkilemesine rağmen belirtilerin bir psikolojik rahatsızlık olduğunun fark edilme oranı oldukça düşük.

Uzun süre hareketsiz kalındığında, gece uykusundan sonra, uzun süre dinlenmeden sonra ortaya çıkar bu semptomlar uyku kalitesini etkiler ve zamanla uyku bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir (insomnia).

Çocuklarda bu rahatsızlığın görülme sıklığı daha fazla olmasına karşın vücutlarının fizyolojisine tam anlamıyla hâkim olamadıklarında rahatsızlık uzun süre fark edilmez. Fark edildiğinde artık kronikleşmiş ve tedaviye ihtiyaç duyar hale gelmiştir.

Kaliteli uyku bireyin fizyolojik ve psikolojik sağlığını etkiler. Maslow’un ihtiyaçlar piramidine göre de temel ihtiyaçlar arasındadır yani ilk basamaktadır. Bireyin düzenli bir biçimde günlük işlerini yapmasını sağlar. Beyin ve tüm vücut bu sürede dinlenir ve kendini yeniler. Hormon salımları gerçekleşir, gün boyu oluşan atık maddeler dışarı atılır.

Kaliteli uykunun bu denli önemli olması uyku sorunlarının çözümünün ne denli önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Bu nedenle son dönemde uyku bozukluklarına verilen önem bir hayli artmıştır.

Kaynakça:

  • Yalnız, A. (Ed.), (2016), Nitelikli Psikolojik Danışman (syf:63-67),
  • Çomak, Ş. (2016), Kaliteli Uykunun Önemi, Nitelikli Psikolojik Danışman (syf:348-349),
  • Bayram, S. (2007), Huzursuz Bacak Sendromu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, İzmir.
  • Sevim, S. (2010), Huzursuz Bacak Sendromu, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji ABD, Mersin.

Görsel Kaynakça:

 

Elif İrem Erdemir

Yıldız Teknik Üniversitesi

“ŞİZOFRENİ CAHİLLİĞİ”

image001

“Şizofreni cahilliği” denince sizin aklınızda ne canlanıyor? Teknolojinin gelişmesi ile bilgiye erişimimiz de bir hayli kolaylaştı ve arttı. Ancak eriştiğimiz bilgi ne kadar doğru, sağlıklı bilgi? Herhangi bir arama motoruna “şizofreni” yazdığımızda karşımıza çıkan ilk kaynakta yazanlar, televizyonda dizilerde filmlerde işlenen şizofreni, komşumuzun anlattığı “şizofren hastasının yaşadıkları” ne kadar doğru bilgiler içerir tartışmaya açık konular.

“Şizofreni cahilliği” terimini ilk olarak, geçtiğimiz 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü kapsamında “Dersimiz: Mavi At” etkinliğinde şizofreni hastası bir arkadaşımızın annesinden duydum. Kendisi oğlunun bu hastalığı olduğunu öğreninceye, bu hastalıkla yaşamaya başlayıncaya kadar şizofreni ile ilgili bildiklerini ve aradan yıllar geçtikten sonra bildiklerini karşılaştırdığında kendisini “ben de eskiden şizofreni cahiliydim; yaşayarak, araştırarak, okuyarak öğrendim” olarak anlatıyor. Peki biz şizofreni ile ilgili ne biliyoruz?

Ulaşımı en kolay olan medya aracı televizyonlarda dizi ve filmlerde çok kez şizofreni hastası bireyleri görmüşüzdür. Herkese zarar veren, katil, çoklu kişilik bozukluğu ile karıştırılan ve ya halk tabiri ile deli rolünde dışlanmış karakterler olarak ekranlarımızdan bize gösterildi. Bu karakterler tedavi edilemeyen, akıl hastanelerine kapatılmış ya da en nihayetinde ölen karakerlerdir. İnternette arama motorlarında taradığımızda bilimsel olmayan kaynaklarda da bundan çok farklı sonuçlara ulaşamıyoruz. Öyleyse şizofreni nedir?

Şizofreni; düşüncelerde anormalliklerin, iletişim problemlerinin, duygularda bozuklukların olduğu, gerçek dünya ve hayal dünyasının ayırt edilemediği, farklı türleri bulunan zihinsel bir hastalıktır. Şizofreni hastalığını kalıtımsal olabileceği gibi kazalar, kafaya darbeler, madde bağımlılığı ve benzeri sebepleri olabiliyor.

Toplum tarafından tedavisinin olmadığı bilinse de hastalığın belirli düzeyde iyileşmesi ya da ilerlemesinin durdurulması da söz konusu. Farmakolojik destek ve terapilerle toplumdan tamamen soyutlanmış bireyler topluma karşabiliyor. Bunun en güzel örneğini şizofreni hastalarının çalıştığı “Mavi At Kafe”lerde görebiliyoruz.

Bu kafeler maddi menfaat gütmeksizin çalışan, hastanın sosyalleşebilmesi için ortam sağlamayı amaçlayan Şizofreni Dernekleri Federasyonu’na bağlı terapi merkezleridir. Öyle ki bazı hastalar buraya gidip biraz vakit geçirdikten sonra (tedavi sürecinin yanında) büyük gelişmeler gösterebiliyorlar. Otizm hastalarının çalıştığı kafelerde olduğu gibi önceden kimseyle iletişim haline geçmeyen hastalar müşterilerin siparişlerini almaya, servis yapmaya, gelen müşterilerle sohbet etmeye başlıyorlar. Yani hayata karşmaya başlıyorlar.

Her bireyin hayata karışmaya, sosyalleşmeye hakkı var. Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa bile bu gibi terapi merkezlerine gidip bir bardak çay içip sadece hallerini hatırlarını sorsak, bu arkadaşlarımıza hayata tutunabilmek için bir dal uzatmış olacağız. Yaşamımızda kendimizden farklı herkesi anlamak dileğiyle…

HESNA ÇANDIR

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

 

Görsel Kaynakça

http://www.guideiletisim.com/projeler.php?pid=22

http://www.haberturk.com/saglik/haber/997608-turkiyede-500-bine-yakin-sizofreni-hastasi-yasiyor

BİRİLERİNE GÜVENMEKTE NEDEN BU KADAR ZORLANIYORUZ?

image001

Neden bu kadar zor; bu devirde insan sevdiklerine bile güvenmekte zorlanıyor diyorlar hani, neden güvenemiyoruz peki hiç bunu sorguluyor muyuz? Ya da  temel soruna gelelim, kendimize ne kadar güveniyoruz?

Güven kavramı, kişilerarası iletişim açısından da, bireyin kendiyle olan iletişiminde de önemli bir kavramdır. En basitinden insan ilişkilerinin birçoğu karşılıklı güven üzerine kurulu değil midir? Bu nedenle güven kavramı, eğitim psikologlarının çalışma alanlarından biri olmuştur. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde güveni fizyolojik ihtiyaçlardan sonra ikinci temel ihtiyaç olarak belirtmiştir. Ona göre açlık, susuzluk ve cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasından hemen sonra bireyin kendini güvende hissetme ihtiyacı gelmektedir. Kendini güvende hissetmeyen bireyde benliği koruma ve saldırganlık gibi davranış bozuklukları görülebilmektedir.

Erikson ise bireyin diğer insanlara güvenme durumu ile yaşamın ilk yıllarında geçirilen deneyimler arasında ilişki kurmuştur. Ona göre dünyaya gelen insanın yaşadığı ilk karmaşa güvene karşı güvensizliktir. Yaşamın ilk yıllarında hayatta kalabilmek için bağımlı olduğu ebeveynlerinin bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamamaları, bebekte insanların güvenilir oldukları ya da olmadıkları biçiminde bir olgu oluşturmaktadır. Kısaca eğer ihtiyaçları karşılanırsa bebek insanlara güvenmeyi öğrenecek, bu duyguyu tüm insanlara genelleyecek ve ilerideki yaşantısını etkileyecektir.

Toplumsal açıdan düşünürsek bu ‘kolay kolay güvenememe’ durumuna küreselleşen toplumun olumsuz bir getirisidir de diyebiliriz. Toplum geliştikçe ve genişledikçe insan ilişkilerinde bazı değerler de değişime uğruyor ve bu güven meselesi daha da bir gün yüzüne çıkıyor. Örneğin bireyin kapı komşusuna güvensizliğinden tutun da devlet yöneticilerine güvensizliğine kadar uzayan bir zincir oluşturabiliriz.

Gabriel García Márquez’in bu konu üzerine ders niteliğinde güzel bir sözü vardır. Der ki:

“Her zaman seni üzecek birileri olacaktır. Yapman gereken; insanlara güvenmeye devam etmek, kime iki defa güveneceğine daha fazla dikkat etmektir.”

Bu söz aslında üstünde düşünüldüğünde bu konu hakkındaki birçok soru işaretinin cevabı niteliğindedir.

Güven gerçekten irdelenmesi de açıklanması da zor bir kavram. Birine neden güvendiğimiz veya güvenmediğimiz sorulduğunda bile açıklarken zorlanabiliyoruz. Çoğu zaman somut sebepler dahi ortaya koyamıyoruz. Kısacası; bireylerin yaşantısında erken çağda ortaya çıkarak gelişme gösteren güven duygusu sağlıklı bir şekilde gelişmelidir ki yerini güvensizliğe ve onun kafamızda yarattığı soru işaretlerine bırakmasın. Bu konuda yaşanan problemler tüm hayatımızı etkileyeceğinden hafife alınmamalı ve ihtiyaç halinde psikolojik desteğe başvurulmalıdır.

 

Kaynakça

O Akbaş (2005). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Düzeylerinin Belirlenmesi.

Görsel Kaynakça

http://ontologicalliving.com/blog/building-trust-through-mindfulness/

 

Betül BOSTANCI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

 

DOĞA FARK ETMEKTİR

image001

Çok mu sıkıldın zaman geçmek bilmiyor mu? Hadi daha ne duruyorsun giy eşofmanlarını spor ayakkabılarını doğa seni bekliyor. Evet kendimden biliyorum temiz hava kafayı kötü şeylerden boşaltmaya çok iyi geliyor. İşti evdi okuldu derken dört duvar arasına sıkıştık. Sessizliğe hasret kaldık. Kendimizi dinlemeye vakit ayıramaz hale geldik. İnanın kendimize söyleyeceğimiz çok şey var.

Doğaya kendimizi dinletelim. Bize vereceği öğütleri sessizce dinleyelim. Bir insanın size vereceği öğütten daha yararlı ve içten olacağına emin olabilirsiniz. İnsan doğanın en önemli parçalarından biridir. Doğa insanı asla kandırmaz.

Yeşilin mavinin her tonunu ayrı ayrı seyredin. Küçücük şeylerden ne kadar büyük mucizeler çıktığının farkına varacaksınız. Yaşamanın sırrını doğanın sana sunduklarında bulacaksın belki. Bakmakla görmenin farkını en iyi doğaya çıktığında anlayacaksın. Belki bir kuşun bir böceğin bir bitkinin yerine koyacaksın kendini. Mutlu olmak için küçük şeylerin de yeteceğini göreceksin.

Daha sonra doğayı hayatına yansıtmanın yollarını bulacaksın. Yaptığın iş daha anlamlı gelecek. İnsanlara yaklaşımın eskisinden daha güzel olacak. Yağmurun oluşturduğu kasvetli hava eskisi gibi moralini bozamayacak. Çünkü sen artık eski sen değilsin doğanın sırrını fark ettin ve her şeyi  öyle anlamlandırmaya başladın. Kendi mucizeni kendin oluşturdun. Güneş her gün aynı yerden doğacak ama her doğuş senin için farklı anlamlarla yüklü olacak. Tekdüze bir hayatın içinden sıyrılıp gün yüzüne çıkacaksın. Ve bunun keyfini her gün çıkaracaksın.

Doğanın müziği her yerde çalıyor. Hadi gözlerini kapa. Gözlerimizi kapatırsak içimizi daha iyi görürüz ve duyarız.  Dinle bak kulağa ne kadar hoş bir melodi geliyor. İlla zamanı durdurmak istiyorsan doğa sana çok güzel an’lar verecek. Sen sadece aramasını bil yeter. Çünkü doğa fark etmeye değer…

 

Anahtar Kelimeler: #doğa, #farketmek, #maviyeşil, #doğanınmüziği

 

Sinem DİNÇER

Kırıkkale Üniversitesi

 

En İlkel Duyu: Koku-Duyu Organlarımız ve Psikoloji

koku-2.jpeg

İnsanlık tarihinin ilk çağlarından beri insanlar hayatta kalmak için duyu organlarını kullandılar. İlkel çağlarda insanlar duyu organlarını kendilerini güvende tutabilmek ve hayatta kalabilmek için maksimum seviyede kullanmışlarsa da günümüze yaklaştıkça duyu organları bu önemini yitirmiştir.

Evrimsel olarak bakıldığında koku, duyularımız içerisinde en ilkel ancak en önemli olanıdır. İlk zamanlarda tehlikeleri fark etmede çok önemli olan koku günümüzde bu önemini yitirmesine rağmen beyin ve psikolojik yaşantımızdaki etkileri hala sürmektedir.

İlkbaharda ağaçlar çiçek açtığında hafif rüzgârla burnumuza gelen kokular bize nasıl hissettirir? Gün içerisinde çoğu zaman dikkat etmesek de içinde bulunduğumuz ortamın kokusuna göre duygularımız ve davranışlarımız etkilenebilir, değişebilir. Kimi kokular hoşumuza giderken, kimisi bazı duygularımızı harekete geçirirler, bazı kokular ise anılarımızın canlanmasını sağlarlar. Hatta kusmaya, ağrılara neden olan kokular da vardır.

Koku alma duyusu 24 saat boyunca çalışır ve hiçbir zaman “kapatılamayan” tek duyudur. İnsanda koku duyusu, günlük duyguların yüzde 75’ini etkiler ve hafızada önemli bir rol oynar.

TEK BİR KOKU ZİHNİMİZDE BİRÇOK GÖRÜNTÜ CANLANDIRABİLİR

Her insanın belleğinde kalıcı bir yer edinen ve unutulmayan birçok hoş koku bulunmaktadır. Hatta bu kokulardan bazılarını bir anlığına düşünmek bile, insanların o kokuyla bağlantılı anılarını tazelemeye yardımcı olur. Koku algısı, insanda hoş duygular uyandırmasının yanı sıra, bazen uyarıcı olarak da görev yapar. Örneğin; yangın habercisi olan duman kokusunun algılanması, yemeğin kokusu algılandığında acıktığımızı fark etmemiz gibi.

TARİHTE KOKU

Prof. Dr. Ayten Altıntaş yapılan bir röportajda, kokunun, Türk Tıp tarihinde psikolojik tedavide uygulandığını belirtmiştir.

Türk tıp tarihinde İbn-i Sina ve Biruni gibi âlimler, gülü akıl hastalarının tedavisinde kullanmışlar ve hafızayı açtığını, belleği güçlendirdiğini görmüşlerdir. Altıntaş’a göre, bir Alman araştırma grubu, denekleri gül kokulu bir odada uyuttuktan sonra gözlemlemişler; zekâ ve algılama seviyelerinin arttığını görmüşlerdir. Bir başka araştırma grubu da gülle beslenen farelerin hafızalarının güçlendiğini ispatlamıştır.

Mevlana’nın “Koku, gönül gözünü açar” önerisini zamanın hekimleri önemsemişler ve insanları üzerindeki etkilerini gözlemlemişlerdir.  

Aslında Mısır Kraliçesi Cleopatra’nın, güzel bir kadın olmamasına rağmen Mısır rahiplerinin hazırladığı kokuların güzelliği ile nam salmasında katkısı olduğunu biliyoruz. Mısır rahipleri gülden yaptıkları esanslarla büyük bir etki yaratıyorlardı.

Babil ve Çin kraliçeleri de çekici bulunmak için gül ve zambak kullanmışlardır.  

KOKULAR VE ETKİLERİ

Konsantrasyon için; Limon, fesleğen, limon otu, okaliptüs, kişniş, laden.

Mutluluk için; Portakal, gül, yasemin, kişniş, zencefil, ıtır.

Kabullenmek için; Servi, ölmez otu, melisa.

Kızgınlığa karşı; Paçuli, lavanta, bergamot.

Unutkanlığa karşı; Zencefil, biberiye, fesleğen, limon, greyfurt, kişniş.

Uykusuzluğa karşı; Lavanta, mandalina, kedi otu, sandal ağacı, limon, ıhlamur.

Fobilere karşı; Lavanta, ylang ylang, sandal ağacı.

Zihin Dalgınlığına karşı; Zencefil, karabiber, biberiye.

Yaratıcılık için; Bergamot, gül, yasemin, defne, karanfil, mimoza, sandal ağacı, servi, ardıç, çam.

AROMATERAPİ NEDİR?

Aromaterapi, bitkisel yağları (bitkilerin kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum, sap, kök gibi- farklı yerlerinden çeşitli yöntemlerle elde edilen güzel kokulu yağlar)  masaj, buğu, kompres ve benzeri yöntemlerle vücuda nüfuz ettirerek ve bu yağların kimyasal bileşimleri ve sağladıkları enerjiden faydalanarak gerek fiziksel problemlerin gerekse stres kaynaklı duygusal sorunların çözümü için destek sağlayan, zihin ile bedeni bir bütün olarak ele alan bir terapi yöntemidir.

Aromaterapi tıbbi bir tedavi değildir ve hastalıkların tedavisi için kullanılmaz. Aromaterapi destekleyici etki yapar ve vücudun dengesine kavuşması için çalışır.

Aromatik maddeler, çok eski zamanlardan beri psikolojik etkileri için kullanılmıştır. Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarına ait kayıtlarda aromaterapinin kullanıldığı görülmüştür. Eski zamanlardan bugüne kadar aromaterapi kullanılmış olsa da psikoloji ve koku arasındaki ilişki üzerine çok az modern araştırma mevcuttur.

KADRİYE ULUS- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

KAYNAKÇA

 

Mezunuma Soruyorum Röportaj – Spor Psikoloğu: Mehmet Burak Otyakmaz

“Mezunuma Soruyorum” köşemizde bu haftaki konuğumuz Spor Psikoloğu, Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, Psikolojik Danışman Mehmet Burak Otyakmaz.

12191456_10154111811464239_5698288477327517888_n

Öncelikle merhaba Mehmet hocam. “Mezunuma Soruyorum” adlı köşemiz için yaptığımız röportaj teklifini kabul edip bizleri kırmadığınız için PÖD olarak sizlere teşekkür ederiz.

1)Bizlere kendinizi tanıtır mısınız?

1988 yılında, babamın görevi nedeniyle bulunduğu, Adana’da doğdum. Birkaç şehir gezdikten sonra da çocukluğumun büyük bir bölümünün geçeceği Ankara yerleştik. Temel eğitimimim büyük bir bölümünü Ankara’da tamamladıktan sonra 2006 yılında Selçuk Üniversitesi’nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitimi almaya başladım. Lisans eğitimime devam ederken,  Kick Boks ve Futbol geçmişimin etkisi ile “Spor Psikolojisi” alanına ilgi duymaya başladım ve çeşitli spor kulüplerinde staj yaptım. Profesyonel anlamda çalışma hayatım Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü’nde ve Beylerbeyi Spor Kulübü’nde başladı. Bu kulüplerin Futbol A Takım ve Altyapılarında Spor Psikoloğu olarak çalıştım. Uygulamalı çalışırken bir yandan da akademik ortamdan uzaklaşmak istemiyordum. İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik yüksek lisans programına kabul edildim ve akademik çalışmalara yönelme imkanı buldum.  Yine bu bölümde Bireysel Psikolojik Danışmanlık süpervizyonu verdim.  Türkiye Futbol Fedarasyonu’nun düzenlediği, “Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı” yetiştirmeye yönelik açılan ilk kursta “Sporda Çocuk İstismarı ve Çocuk Koruma” başlıklı Türkiye’de bu alanda ilklerden sayılabilecek sunumumu gerçekleştirdikten sonra TFF’nin UEFA A – B Lisans Kurslarında, Gençlik Gelişim Ligleri Sertifikasyonlarında ve TFF Ülker Futbol Köyleri’nde eğitmen olarak çalışmaya başladım. Futbol oyuncularına yönelik, TFF ve MEB’in ortak projesi olan Meral-Celal Aras Spor Lisesi’nde Psikolojik  Performans Artırımı ve Psikososyal gelişim kapsamında çalışmalar yaptım. Şimdilerde “Uygulamalı Spor Psikolojisi” alanında hizmet veren tek şirket olan Sportslab’in kurucusu, Kasımpaşa S.K.  Spor Psikoloğu ve Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi “Uygulamalı Spor Psikolojisi Sertifika Programı” ve Marmara Üniversitesi “Sporda Çocuk Koruma Sertifika Programı” koordinatörlüğü görevlerini yürütüyorum, profesyonel sporcularla bireysel psikolojik danışmanlık ve performans artırımı kapsamında çalışıyorum.

2)Nasıl bir eğitim hayatını geride bıraktığınızı düşünüyorsunuz?

Eğitim hayatımı en başta başarı kapsamında değerlendirip, tanımını matematiksel terimlerle ifade edecek olursak “404 not found” yazısı ile karşılaşabiliriz. İlköğretimi dışarıda bırakacak olursak lise ve üniversite hayatımda akademik anlamda ortalama, sportif ve sosyal anlamda iyi bir öğrenci olduğumu belirtebilirim. Lise eğitimim için hedefim Polis Koleji’ydi ama talihsiz bir şekilde mülakatlarda elenmiştim, puanım tutan Fen Liseleri’de aileye baya uzak olduğu için mecburen en yakındaki eğitimi nispeten iyi yatılı bir Anadolu Öğretmen Lisesine gitmek zorunda kaldım. Üniversite de Selçuk PDR’yi kazandığımda, açıkçası çok kaliteli bir eğitim beklemiyordum, ama sağlam yanıldım, orası mesleki gelişimime büyük katkı sağladı.

12661745_10154316717874239_4561445172993254709_n.jpg

3)Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünü tercih etmenizin sebepleri nelerdir?

İlk yatılı deneyim, ergenlik, istenmeyen bir liseye devam etme zorunluluğu, farklı kültürlerden farklı beyinler, çalışmaya karşı isteksizlik gibi bir çok etmen lise ilk 3 senemde okul ortalamasının altına doğru yöneltti. Kendime geldiğimde lise son sınıftaydım, ailemin ve bir kaç hocamın iteklemesiyle tekrar bir ivme kazandım. Bu sefer hedefim Polis Akademisi’ydi, yine olmadı. Bölümü tercih etmemdeki tek motivasyonumun ülkemizde üniversite sınavına giren birçok öğrenci ile neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Yani, Üniversite sınavı puan durumuma göre gidebileceğim iki popüler alandan biri olan PDR’yi, bölüm hakkında çok fikrim olmadığı halde seçtim. Üniversitenin ilk yılında yurtdışında çalışan bir  “spor psikoloğu ” ile ilgili bir haberle karşılaştıktan sonra bu alanla ilgili araştırmalarımı artırdım ve ileride spor psikolojisi alanında çalışacağıma üniversite ilk yılımda karar verdim. Spor geçmişim ve spor tutkumu çalışma hayatıma dönüştürebileceğimi fark ettiğimde PDR lisans eğitimimden keyif alarak ilerleyebileceğimi de fark ettim.

4)Öğrenim ve çalışma hayatınızda spor psikolojisi alanına yöneldiğinizi ve birçok çalışma yaptığınızı biliyoruz. Bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlar nasıl bir yol izlemelidir; eğitim, çalışma saatleri vs. hakkında bilgi verir misiniz?

Spor Psikolojisi alanında çalışılabilecek kurumlara baktığımızda; Ulusal ya da Uluslararası Spor Organizasyonları, her branştan Spor Federasyonları-Kulüpleri-Takımları-Okulları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, Wellness Merkezleri, Üniversiteler, AB Projeleri, Bireysel Psikolojik Performans Danışmanlığı vb geniş bir yelpaze karşımıza çıkmaktadır. Her kurumda farklı bir unvan ve farklı bir iş tanımı ile çalışıyorsunuz. Ülkemiz de “Spor Psikolojisi” yeni yeni gelişen alanlardan biri olduğu için bu kadar çok çalışma alanı maalesef çok fazla iş imkanı sunmuyor. Bunun nedeni ise daha önce yaşanmış olumsuz ve yanlış tecrübeler, alanın ve hizmetin tanınmaması, fazladan ekonomik gider olarak görülmesi, işe alım – roller ve sorumluluklardaki belirsizlik gibi birçok faktör karşımıza çıkmaktadır. Daha çok özel alanlarda çalışma imkanı olduğu için genelde bir kuruma gittiğinizde Psikoloji-PDR yada BESYO kökenli olmak ön şart olarak karşımıza çıksa da herhangi bir yasal sorumluluk bulunmuyor, referans ve pr önemli bir rol oynuyor.

Egzersiz ve Spor Psikolojisi alanında çalışanlar, dünyada, farklı lisans ve lisansüstü eğitimlere, sertifikalandırmalara, süpervizyonlara ve tecrübelere sahip olarak “Egzersiz ve Spor Psikologu” “Egzersiz ve Sağlık Psikoloğu” “Spor ve Performans Psikoloğu” “Egzersiz ve Spor Psikolojisi Danışmanı” “Psikolojik Performans Danışmanı” “Mental Antrenör” “Mental Beceri Eğitmeni” gibi mesleki adlandırmaları kullanırlar. Kullanılan mesleki adlandırmanın kazanılmasında bazı saygın kuruluşlar, belirli gereklilikler ve standartlar öne sürmektedir. Standartlarda genel anlamda bir uzlaşı olsa da, mesleki adlandırmalarda belirgin olarak yoktur. Uzmanların genellikle, spor bilimleri ve psikoloji ile ilgili lisans eğitimleri bulunur,  ancak farklı lisans eğitimleri (sosyoloji, tıp, işletme vb.) alarakta bu alana yönelenler vardır. .Egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışan bir çok uzman ve araştırmacı, bu alanda çalışmak ve unvan kullanmak isteyenlerin öncelikle, psikoloji ile ilgili bölümlerde lisans derecesine sahip olup egzersiz ve spor psikolojisi alanında lisansüstü eğitim almanın yada bu alanda akademik çalışmalar yapmanın gerekliliğini savunurken; bir çoğu da spor bilimlerinde lisans derecesi kazanıp egzersiz ve spor psikolojisi alanında lisansüstü eğitim almanın yada bu alanda akademik çalışmalar yapmanın gerekliliğini savunmaktadır. Ülkemizde bu konu ile ilgili mesleki etik standartların yokluğu bu görüşleri iddianın ötesine geçirmemekte ve başta değindiğimiz ünvanlar kullanılarak uygulamalar ve araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir. Bundan dolayı bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlara önerim, ülkemizde spor psikolojisi alanında TFF, Bilgi Üniversitesi gibi kurumlar tarafından spor psikolojisi sertifikalandırmalarına katılarak hem alan ile ilgili zaten az kısıtlı olan eğitimleri kaçırmamaları ve gerçekten bu alanda çalışmak isteyip istemediklerine karar vermeleri. İkinci olarak vakit kaybetmeden bir spor organizasyonunun içinde stajyer yada gözlemci olarak bulunarak tecrübe kazanmaya çalışmaları. Çünkü artık o kadar çok eğitim alıyoruz ki çalışmaya vakit bulamıyoruz. Bir an önce mesleğe maruz kalmalı, unvan kazanımı yerine mesleki yaşantı birikimine odaklanmalılar. Yurt içinde ve yurtdışında (örgün yada uzaktan öğretim) spor psikolojisi lisansüstü eğitimlerine katılım göstermeli yada pdr, psikolojisi yada spor bilimleri alanında lisansüstü eğitime katılıp tüm çalışmalarını spor psikolojisi alanında yapmalarını öneririm.

Çalışma saatleri genelde esnek. Eğitmenseniz eğitim olduğu sürelerde ve bölgelerde, bir kulüpte uygulamacı iseniz takımların durumlarına göre çalışma saatleriniz esneklik gösteriyor. Maaş durumları biraz karışık…Öncelikle kendinizi spor ortamlarına kabul ettirip sonra maaş konuşabilecek kıvama gelebilirsiniz. Mesela ben 3 sene ücretsiz çalışmalar yaptım ve sonunda bireysel ve kurumsal sözleşmeler imzalamayı başardım. Maaşınızı yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışma imkanlarını düşündüğümüzde, antrenörden fazla kulüp doktorundan az olarak tanımlayabiliriz. Bizim işimizin güzel yanı, klasik dikey yükselme gibi bir derdinizin olmaması, kendi hedefiniz kadar yükselebilirsiniz. Kimi için desteklediği takımda çalışmak en üst hedeftir kimisi içinse milli takımlarda çalışmak üst bir hedeftir. Bu ikisini karşılaştığımızda biri diğerinin üstü ya da altı gibi bir tanımlama yapmak anlamsız olur. Bizler eğitim ve sağlık alanında hizmet verdiğimiz için spor kulüplerinde ve organizasyonlarında eğitim ve sağlık kurullarına bağlı çalışıyoruz.

12783717_10154361957489239_7815697534426403443_o.jpg

5)PDR mezunları genel olarak MEB’de çalışmayı düşünüyorlar. Ancak ilerleyen süreçte artan sayıyla birlikte bu alanın mezunlara yeterli olmayacağı görülüyor. Farklı alanlarda çalışmayı isteyen, çeşitli sebeplerle bu alanda ilerlemeyi cesaret edemeyen arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir?

Hayallerinizin peşinden koşun, kendinize inanın falan demeyeceğim, çünkü artık her hayalin bir ücreti olduğunun farkındayım. Mesela Beşiktaş’ta 1+1 bir evde hayal kurmanın bedeli 1500 tl den başlıyor, ama korkmayın.  Bu zamana kadar ekonomik olarak tek başına ilerlemeye çalışmış birisi olarak küçük bir şehirden ziyade İstanbul gibi bir metropolde karnınızı doyurmayı denemenizi şiddetli bir şekilde öneriyorum. Tanıştığınız her kişiye sarılın, iyi ilişkiler kurun, kısa sürede tekrar karşınıza çıktığını göreceksiniz. Hayalperest değil, gerçekçi olun, çünkü olduğunuz kişi ile olmak istediğiniz kişi arasındaki uçurum benlik saygınızı belirleyecektir. Sabredin. Saldırın,  kimseyle iş konuşmaktan, kimseden uygun şartlar dahilinde bir şey talep etmekten çekinmeyin. Kendinize sık kurallar koymayın, serbest akış güzeldir keyfine varın. Birden fazla iş yapmayı hedefleyin ama önce tek bir işi iyi yapın. Kuşağınızın ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni konseptler düşünmeye şimdiden başlayın. Mesela anaokulu rehber öğretmenliği yapmış bir arkadaşım şu an Bar Psikoloğu… en önemlisi hangi alanda uzmanlaşmak isterseniz isteyin, kendi birikiminizi küçümsemeyin ve pr ile destekleyin.

6)Futbol, genel olarak yaşamın bir parçası olmuş durumda. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı şiddet olaylarına karşı kurumlar önlem alıyor. Sporun birlikteliği sağladığı ön planda tutuluyor. Burada da futbolcunun ve taraftarın ruh sağlığının araştırılması konusunda spor psikolojisi devreye giriyor. Bu alanın gerekliliği hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle sporun birlikteliği sağladığı gibi afili cümlelerin endüstriyel sporun bir pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyorum. Bu tür önermelerin temel alınmasının spor ortamlarını daha mekanik bir pazar haline gelmesine yarayacak “önlem” adı altında uygulamalar yapılmasına imkan sağlıyor. Örneğin, Passolig uygulamasının, şiddeti önleme maskesi altında ekonomik ve politik çıkar yönelimli oluşturulduğunu düşünüyorum.

Sporda ortamlarından sporcu ve taraftar şiddetinin araştırılmasının spor psikolojisi ve spor sosyolojisi alanlarının aslında en önemli konularından biridir. Yapılan araştırmaları incelediğimizde ise orijinal araştırmaların yeterli ölçüde olmadığını görüyoruz, klasik yöntemlerle ve bilindik sonuçları ortaya çıkaran araştırmalara rastlıyoruz.  

Spor ortamlarında şiddeti sadece taraftar ve sporcu ekseninde düşünmemek gereklidir. Sporda şiddet tartışılırken genelde öne çıkan başlık bu ikisi gibi görünse de, uygulamalı alanda  altyapı sporcularına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet algısı, antrenör sporcu hiyerarşisi, kadın sporcular, yönetici şiddeti gibi konuların daha ön planda olduğunu gözlemliyoruz. Bu konularında salt spor psikolojisi uzmanları tarafından değil, spor sosyolojisi uzmanları ile işbirliği ile araştırılmasının gerekliliğini düşünüyorum.

7)Olimpiyat oyunlarında ülkemiz adına katılan sporcuların sayısı bu yıl rekor seviyedeydi ve bazı branşlarda ilk kez ülke olarak yer aldık. Daha fazla sayıda sporcunun yer almasını sağlamak, farklı branşlarda başarılar kazanmak için neler yapmalıyız?

Aslında 2012 Londra Olimpiyatları’nda 114 sporcu ile en yüksek katılımı göstermiştik, Rio’ya 103 sporcu ile gittik ama 21 branşla kendi tarihimizde en çok branşta katılımı gerçekleştirdik. Olimpiyatlar ülkelerin spor gelişimlerini sergileyebilecekleri en önemli sahnelerinden biridir. Ancak yerel sporculardan ziyade devşirme sporcuları konuşulan, sporcuları amatör yönetici ve antrenörlerin elinde performans baskısı ile yetiştirilmeye çalışan ve suçun devamlı spor kültürünün olmayışına atılarak sistemin gerçek problemlerini yok sayan bir oluşumla bu sahneye çıkmak çok makul görünmüyor. Çözüm için gerçekten nerden başlanmalı bilmiyorum ama önerilerim olimpiyat hazırlık merkezleri gibi oluşturulmuş yapıların işleyişinin düzeltilmesi, olimpiyatlara oyuncu yetiştirilmesinde kültürel stratejilerin belirlenmesi, sporcu gelişiminde eğitim durumlarının, federasyon kaynaklı problemlerin ve ekonomik teşviğin düzenlemesi olabilir.

11080738_10153916057021240_3194768818753806689_o    13072795_10154534956799239_5448371543042368150_o

8)Son olarak mesleğinizin bugünü ve geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Egzersiz ve Spor Psikolojisi ülkemizde “Sporcunun performansının artırılması yada mevcut performansının korunması ” na sıkışmış durumda. Sporcular, kulüpler, federasyonlar, taraftarlar başarı odaklı düşünüyorlar, doğal olarak bu da egzersiz ve spor psikolojisi alanında çalışanlara bu şekilde yansıyor. Uzmanların da kendi yaptıkları işi abartmalarının beklentilerini alevlendirdiğini de göz önüne alırsak,  spor psikolojisinin psikoloji tarihinde yalnızca bir moda olarak kalacağını düşünüyorum. Dünyada ufak kırılmalar başladı bile..

Olimpiyat tarihine adını silinmeyecek şekilde kazıyan Amerika’lı yüzücü Phelps’in antrenörü bir psikologla kişisel sorunları hakkında konuşmasına izin verirken yüzme sporu ve yüzme performansı hakkında konuşmasını yasaklamıştı ve bu performansına olumsuz yönde hiç bir şekilde etki etmedi. Yani egzersiz ve spor psikolojisi, “performans” kelimesine takılı kalırsa çok uzun soluklu olmayacak.

Sorularımızı yanıtladığınız ve bizleri değerli bilgilerinizle aydınlattığınız için ekibim adına teşekkür ederim.

Röportaj: Bedirhan AVCI

Tükenmeden Tamamla Kendini

   depressione

   Her birey, küçük yaşlardan itibaren geleceğe yönelik planlar oluşturmaya başlar. Bu plan ve hayaller ileride ‘’yaşam mücadelesi’’ dediğimiz olayın aslında birer parçası olur. Mücadeleyi kazanıp arzularımızın önünü açabilmek için herkesin bir mesleğe ihtiyacı olacaktır. Kimileri hayallerini tamamen mesleğinin üzerine inşa etmiştir, mesleğini seviyordur. İçinde bulundukları mücadeleyi yaşamaya değer meslekleri vardır. Peki ya mesleği ile kişilik yapısı sonuna kadar uyuşmayan kişiler için veya iyi kötü bir işim var deyip gerisini düşünmeye korkan, sorgulamaktan çekinecek kadar bazı şeyleri mecburiyete bağlamış kişiler için durum ne olacak?

    İşte bu noktada kurulan hayaller, yapılması beklenen planlar hep bir sonraki zaman dilimine emanet edilir. Nedeni ise ‘’vakit yok’’ cümlesinin ağırlığında gizlidir. Bu insanlar kısır bir döngü içinde olduğunu söylerler. Sabah, öğle, akşam yapılan faaliyetler hep saatinde işlemek zorundadır. Aksamalar olduğu takdirde sosyal rollerinden fedakârlık yapması gerektiğini bilirler. Yani mücadeleye karşı hep bir zorunluluk hâkim. Bu yaygın sorunla uğraşan başlıca araştırmacılardan biri olan Christina Maslach tarafından tükenmişlik olarak kavramsallaştırılmıştır. Mesleki tükenmişlik, duygusal tükenme, kendine yabancılaşma ve kişisel başarıların azalması sendromudur. Genellikle hastalarla, müşterilerle ya da hakla yakın ilişkiler kurmayı gerektiren mesleklerdeki çalışanların başına gelir. Tükenmişliğin sonucu olarak ilgisizlik, sabırsızlık, depresyon durumları, umutsuzluk, psikosomatik hastalıklar (psikolojiye bağlı fiziksel rahatsızlıklar), isteksizlik gibi olumsuz durumlar oluşmaktadır. Tükenmişliğin içinde olan insanlar sosyal rollerini yerine getirememektedir. Ne yazık ki böylesi olayları yaşayan birçok insan tüm bu olumsuzlukları göremeyecek kadar yoğun yaşamakta hayatını. Eğer siz de böyle bir durumdaysanız veya çevrenizde bu gibi sıkıntıları yaşayan tanıdıklarınız varsa bir şeylere dur demenin vakti çoktan gelmiş demektir.

    Her insanın kendini tamamlamaya hayallerini gerçekleştirmeye ve yeni ufuklara adım atacak yeterliliğe sahip olması onun en tabii hakkıdır. Ödün verilen şeyler şimdiki zamanımızı etkiliyorsa bir şeyler yolunda gitmiyor, sorgulanmaya değer durumlar var demektir.  Unutulmamalıdır ki her birey kendi varlığını tamamlamaya gelmiştir bu dünyaya. Tükenmeden kendini tamamlayan, hayallerinin en tozpembesini gerçekleştiren insanlardan olma içtenliğiyle… Hoşça kalın.

HAZIRLYAN: S. BÜŞRA DİNÇER / NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

KAYNAKÇA: Gerrig, R. Ve Zimbardo, P. Psychology And Life (19. Basımdan Çeviri) G. Sart( Çev.) (2014) Nobel Yayınları